راهنمای تلفن وشماره اتاقهای طبقات معاونت آموزشی

 

طبقه اول

 

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

101

خانم خادمی

رییس اداره ثبت نام و پذیرش

1016

 

102،103

خانم دکتر

امامی پور

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1101

22481741

104

آقای سرابی

مسئول دفتر مدیرکل آموزش

1101

22481742

115.

آقای دژم فکر

کارشناس دانشجویان انتقالی و برون مرزی و اصلاح مشخصات سایت مرکز آزمون

1225

 

110

خانمها ادیب و بخشی

کارشناس اداره امتحانات

1221

 

111

خانم حسینی

رئیس اداره خدمات رایانه آموزش کل

1222

 

 

111

خانم توکلی

مسئول کارشناس خدمات رایانه و امور قراردادها و صدور گواهی اشتغال

1222

 

113

خانم صدری

مسئول دانشکده های معماری و ادبیات

1223

 

113

خانم شیخ الاسلامی

مسئول دانشکده های مدیریت و علوم سیاسی

1223

 

114

خانم گندمی

کارشناس دانشجویان میهمان

1224

 

115

خانم براتی

کارشناس دانشکده  اقتصاد و حسابداری

1225

 

118

خانم گودرزی

مسئول دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی

کارشناس دانشکده علوم ارتباطات

1027

 

119

آقای مقسومی

رئیس اداره امتحانات

1028

 

120

خانم کسرایی

رئیس اداره خدمات آموزشی

1029

 

120

خانم شفیقیان

کارشناس اداره خدمات آموزشی

1029

 

121

آقای ریسه

کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه

1030

 

122

آقای تقوا

کارشناس دانشکده فنی

1031

 

122

آقای کاظمی

کارشناس دانشکده های علوم پایه،تربیت بدنی، حقوق

1031

 

 

 

طبقه دوم

اداره فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی

 

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

201

خانمها مرتضایی، صفاری

صدورریز نمرات، گواهینامه موقت و پاسخ به استعلام تحصیلات تکمیلی

1181

 

202

خانم شفیعی

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

1182

 

203

خانم غیابی

صدورریز نمرات، گواهینامه موقت و پاسخ به استعلام تحصیلات تکمیلی

1183

 

204

آقایان صادقی ، کریم زاده

اداره صدور گواهینامه موقت و ریز نمرات

1184

 

205،206

خانمها: قاسم خانلو ،ابد حسینی، نوبهار

گواهینامه موقت کارشناسی

1185و1186

22481735

207

خانمها مومن زاده

دبیرخانه دانش آموختگان

1020

 

215

خانمها: روحی، افتخاری،

تحویل مدارک

1213

 

209

خانمها ، نمازی و ابراهیمی

1287

 

214

خانمها احمدی، رحیمی، وطن نژاد ،

1215

 

210

آقای ریاضا

صدور دانشنامه برون مرزی و پاسخ استعلام

1217

 

210

آقایان: حدادی، معانی، خانم فرهودی

استعلام دانشنامه و صدور مدرک

1216

 

218

علیرضا رادفر

مسئول دفتر مدیرکل دانش آموختگان

1211

22481737

219،220

دکتر توحیدی

مدیر کل دفتر مدیرکل دانش آموختگان

1211

22481737

221،222

آقایان امینی فرد،  طاووسی

اداره بایگانی فارغ التحصیلان

1208و1209

22481740

223

خانم محمدیان

نماینده واحد الکترونیکی برون مرزی

1019

 

 

طبقه سوم

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

301،302

خانم یوسفی

اداره سنجش نظارت و بایگانی

1180

22481735

303

خانم کریمی

اداره برنامه ریزی

1171

22481749

304

آقایان پاک نهاد وصفوی

اداره سنجش و نظارت

1170

1168

 

305

آقای فزونی

مدیر برنامه ریزی

1168

22481749

310،311

آقای دکتر سپهری وآقای نوروزی

دفتر معاونت آموزشی

1188

22481750

313،314

آقای دکتر آذربایجانی

مدیر کل هیات علمی

1167

22481796

315

آقای رضاقاسمی

مسئول دفتر هیات علمی

1174

1178

22481748

فکس22481752

318

خانمها: فرزین و فتح اللهی

اداره حق التدریس اساتید مدعو و هیات علمی

1175

 

319،320

خانمها: جوکار، مهدی،محمدزاده

اداره کارگزینی هیات علمی

1176

 

321،322

خانمها: بهنام ومحمدی

اداره ارتقاء و ترفیعات

1022