آیین نامه ۱۴

 حداکثر مدت مجاز تحصیل

ماده ۲۸ – حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال ، کارشناسی پیوسته ۶ سال و کارشناسی ارشد پیوسته ۸/۵ سال است
تبصره ۱ – دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند ، به ازای هر ۸ واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.
تبصره ۲ – در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط ( در واحد های کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی )  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کارشناسی و  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک  نیمسال و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد. ( دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد)
ماده ۲۹ – دروس پیش نیاز دانشگاهی : آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی  و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از ۳۳/۳ درصد باشد موظفند حسب نیازرشته  ( حداکثر ۲ درس عمومی و ۲ درس دیگر) که از (حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده )  به عنوان دروس (پیش نیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره ۱ – تعیین ریز مواد درسی  دروس پیش نیاز دانشگاهی ( که منابع آنها کتابهای دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسالهای  اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو  می باشد.
تبصره ۲ – تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیش نیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی ۲ واحد تعیین می گردد.
تبصره ۳ – مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختیار واحد های دانشگاهی ذیربط قرار دهد.
تبصره ۴ – دروس پیش نیاز دانشگاهی  دروس دبیرستانی است و  ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد .

تبصره ۵ – نمرات  این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در  میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود .