ثبت نام ورودیهای جدید

 

 

برای ورود به آموزشیار کلیک کنید

      

بسمه تعالی

ضمن عرض تبریک وخیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته وناپیوسته براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) واحد تهران مرکزی درنیمسال اول تحصیلی 1400-99

خواهشمنداست جهت ثبت نام مراحل ثبت نام واطلاعیه های مرتبط را به دقت مطالعه فرمایید.

 

مرحله اول :

- برنامه زمانبندی ثبت نام الکترونیکی در سامانه آموزشیار

- دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی

مرحله دوم :

- برنامه زمانبندی تحویل مدارک بصورت حضوری در دانشکده ها

- مراحل ثبت نام حضوری وتشکیل پرونده

- مدارک لازم جهت ثبت نام

- فرم های ثبت نام

- آدرس دانشکده ها

- تلفنهای ضروری

مرحله سوم :

- راهنمای انتخاب واحد در سامانه آموزشیار