اداره برنامه ریزی آموزشی

اداره برنامه ریزی آموزشی

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی :

 

 

مسئول امورآموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

کارشناس امور آموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

کارشناس امور آموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   
 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی آموزشی :

 

       1 - برنامه ریزی و سرفصل

         - ابلاغ آئین نامه و بخشنامه به دانشکده ها و سایر مراجع ذیربط.

         - تایید مدارک پایه در مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و در صورت لزوم مکاتبه با سازمان مرکزی.

         - تهیه جدول راهنمای تحصیلیC.P.M در کلیه مقاطع تحصیلی در هر نیمسال.

         - تهیه جداول شهریه مطابق با دستورالعملهای سازمان مرکزی در هر سال تحصیلی برای کلیه مقاطع.

         - تهیه بخشنامه مربوط به برگزاری امتحانات در هر نیمسال و دوره آموزشی تابستانی.

         - صدور دستورالعمل ثبت نام در کلیه دوره ها و تکثیر و توزیع و ارسال آن به دانشکده ها و سایر مبادی ذیربط.

         - امور مربوط به پذیرش دانشجو از نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 در رشته های جدید کارشناسی ناپیوسته: (حسابداری، کامپیوتر،مکانیک طراحی جامدات، عمران) از جمله اخذ کد و ارسال سرفصل به دانشکده ها.

         - پی گیری امور مربوط به تنظیم قراردادهای مربوط به استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاههای مورد نیاز دانشکده ها با هماهنگی امور مالی

         - تهیه آمار و ظرفیت پذیرش پیشنهادی رشته/گرایشها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

         - برآورد آمار ظرفیت پذیرش پیشنهادی با آمار اعلام شده از سوی مرکز آزمون.

         - امور مربوط به کد شناسایی دروسی که دانشجویان انتقالی در واحد مبدا گذرانده اند و این دروس یا در سرفصل مصوب درج نشده اند ویا از نظر تعداد واحد مغایرت دارند.

         - امور مربوط به تقلیل ، حذف و اضافه واحد دروس و هماهنگی با معاونتهای ذیربط و اقدام مقتضی.

         - تهیه سرفصل های مصوب مربوط به رشته های جدید تحصیلی و اخذ کد برای دروس.

         - اصلاح امور مربوط به سرفصل دروس در کلیه مقاطع تحصیلی از طریق مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه.

         - آماده سازی فرمهای دفترچه های راهنمای تحصیلی برای ورودیهای جدید در آغاز هر سال تحصیلی.

         - امور مربوط به نمرات تافل دانشجویان دکتری  تخصصی

         - امور مربوط به  دور های کامپیوتر گذرانده شده دانشجویان دوره های ارشد و دکتری

         - هماهنگی و مکاتبه تامین نیروی مراقب( بازنشسته به منظور برگزاری امتحانات نیمسالهای تحصیلی

      2- تصویب رشته

        - بررسی مدارک ارسالی در خصوص تصویب رشته های جدید تحصیلی و ارسال آن به منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

       - پی گیری رشته های درخواستی دانشکده ها از مراجع مختلف سازمان مرکزی و منطقه 8 تا وصول نتیجه.

       3- کارآفرینی و دفاع مقدس

      - اعلام اسامی مدرسان جهت شرکت دردوره های کارآفرینی و تشکیل پرونده آنها و مکاتبه  با کانون فارغ التحصیلان

      - اعلام اسامی مدرسان جهت شرکت در دوره های آشنایی با دفاع مقدس و تشکیل پرونده آنها و مکاتبه با پژوهشکده دفاع مقدس

      - تعیین مدرسان مربوط به درس آشنائی با دفاع مقدس در کلیه دانشکده ها که در نیمسال اول و دوم

      - اخذ مصوبه برای مدرسان درس آشنایی با دفاع مقدس

      - ابلاغ مصوبه و بررسی لیست حق الزحمه اساتید دفاع مقدس

      - تعیین مدرسان مربوط به درس کارآفرینی در کلیه دانشکده ها که در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

      - اخذ مصوبه برای مدرسان درس کارآفرینی

      - ابلاغ مصوبه و بررسی لیست های حق الزحمه اساتید درس کارآفرینی