اداره سنجش ونظارت

اداره سنجش ونظارت

رئیس اداره سنجش ونظارت

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

کارشناس امور آموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

کارشناس امورآموزشی

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

 

شرح وظایف اداره سنجش ونظارت :

    1- نظارت و سنجش

        - کنترل ثبت  آمار غیبتهای اساتید (هیات علمی و مدعو) بصورت روزانه

        - کنترل ثبت آمار کلاسهای جبرانی اساتید بصورت روزانه.

        - دریافت لیست های حق التدریس اساتید و کنترل ساعات غیبت و جبرانی اساتید طبق آمار ثبت شده توسط دانشکده ها.

        - کنترل در خواست مجوزهای بازدید صادره از دانشکده ها در داخل و خارج از شهر و انجام مراحل اداری و هماهنگی های لازم با مبادی ذیربط.

        - مراجعه موردی به دانشکده ها به منظور بررسی شکایات ارسالی و یا موارد گزارشی که نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد

       - بررسی و پاسخگوئی به شکایات و موارد آموزشی که نیاز به بازرسی دارد. یا از طریق شورای آموزشی واحد و کمیسیون موارد خاص ارجاع داده میشود.

       - بازدید از مراحل ثبت نام در دانشکده ها و ارائه گزارش از نحوه عملکرد آنها.

     - بررسی درخواستهای اخذ مجوز برای کلاسهای زیر حد نصاب ارسالی از سوی دانشکده ها مطابق با بند8-2 دستورالعمل ثبت نام و کسب مجوز از معاونت آموزشی و اقدام لازم و ورود اطلاعات مجوزها در برنامه سیدا4.

       - رسیدگی به شکایات دانشجویان در ارتباط یا اساتید هیات علمی یا مدعو

       - ارزیابی اساتید درپایان هرنیمسال بصورت مکانیزه

       - تهیه پوشه مخصوص حضور غیاب اساتید و اقدام در خصوص چاپ آن با هماهنگی معاونت محترم پژوهشی و توزیع آن به دانشکده ها.

      - رسیدگی به درخواستهای دانشکده ها در خصوص تامین پاکتهای سوال امتحانات و مکاتبه با معاونت محترمپژوهشیجهت چاپ و تکثیر و ارسال به دانشکده ها.

      2- آزمون ها

         - تهیه و تنظیم کروکی مربوط به برگزاری آزمون و ظرفیتهای اعلامی توسط دانشکده ها و هماهنگی لازم با مرکز آزمون

        - تعیین حوزه های توزیع کارت و هماهنگی لازم با دانشکده ها و مرکز آزمون

        - معرفی نماینده جهت تحویل مدارک مربوط به آزمون و توزیع کارت

        - تعیین عوامل اجرائی توزیع کارت آزمونهای ورودی در کلیه مقاطع

        - تعیین و تنظیم  و ارسال جدول تعداد عوامل اجرائی و ارسال آن به کلیه حوزه های برگزاری آزمون

        - تعیین مسئولین مخزن حوزه های برگزاری آزمون

        - بازدید از کلیه حوزه های برگزاری آزمون به منظور تعیین محلهای مناسب طبق دستورالعمل

        - کنترل و بررسی جداول استقرار داوطلبان آزمون  ارسالی توسط دانشکده ها

        - اخذ دستورالعمل و کلیه مدارک و مستندات لازم در خصوص برگزاری آزمون و ارسال آن به حوزه های برگزاری

        - تهیه و توزیع ملزومات اداری لازم جهت برگزاری آزمون

        - امور مربوط به پذیرائی داوطلبان شرکت کننده و عوامل اجرائی در آزمون های مختلف

        - تعیین عوامل ستادی اجرای آزمون و صدور احکام آنان

        - تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرائی برگزاری آزمون و ارسال آن به کلیه حوزه ها و مراجع ستادی ذیربط

        - هماهنگی با دفتر حراست به منظور معرفی نمایندگان حراست مستقر در حوزه های برگزاری آزمون

        - برگزاری جلسه توجیهی با کلیه عوامل اجرائی اصلی برگزار کننده آزمون و اعلام موارد ضروری و لازم به آنها در جهت حسن اجرای برگزاری آزمون مطابق مقررات و دستورالعملهای صادره
 

      3 -کمک آموزشی

         - تکثیر و تبدیل فیلمهای    VHS- HANDICAM و کاست های صوتی به CD و DVD و بالعکس

        - انجام عملیات صداگذاری میکس سانسور و مونتاژ فیلم و عکس

        - بازبینی فیلمهای زبان اصلی و  سانسور آنها جهت استفاده در کلاسهای در س زبانهای خارجی

        - اسکن تصاویر و انتقال عکسهای دیجیتالی از دوربین و موبایل و انجام عملیات گرافیکی

        - ارائه خدمات کامپیوتری ازقبیل :رایت ، تبدیل، تکثیر، اسکن و غیره به همکاران بطور رایگان

        - تهیه آخرین نرم افزارهای آموزشی به منظور استفاده همکاران

        - تهیه آخرین آئین نامه ها، بخشنامه های آموزشی و سرفصلهای دروس مورد تدریس به صورت CD و تکثیر و ارائه آن به دانشکده ها و قسمتهای مختلف ستادی در صورت نیاز

        - راه اندازی یک مجموعه فرهنگی-هنری در زمینه ارائه آخرین فیلمهای سینمائی، آموزشی و موسیقی مجاز به همکاران به صورت رایگان

        - بررسی میزان نیاز سنجی دانشکده ها به لوازم و تجهیزات کمک آموزشی و بررسی فرمهای درخواست جنس در رابطه با تجهیزات کمک آموزشی به عنوان مدیر سرویس

        - سرویس و تعمیر دستگاه های کمک آموزشی موجود در دانشکده ها و قسمتهای ستادی از قبیل(ویدئو پروژکشن – ویژولایزر-تلویزیون – ویدئو و غیره)

        - ارتباط دائم با شرکتهای متعدد صوتی و تصویری به منظور آگاهی و تهیه آخرین تجهیزات کمک آموزشی موجود در بازارهای جهانی

        - دریافت لیست حق الزحمه کلیه حوزه ها و مراکز ستادی و کنترل آنها و ارسال به امور مالی جهت پرداخت