اداره مدرسین حق التدریس (هیآت علمی ومدعو )

اداره مدرسین حق التدریس (هیآت علمی ومدعو )

رییس اداره مدرسین حق التدریسی (هیات علمی ومدعو )

نام ونام خانوادگی : زهرا ربانی

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

کارگزین

نام ونام خانوادگی : لیلا سیدی

رشته تحصیلی: حقوق

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 
   

شرح وظایف اداره مدرسین حق التدریسی (هیات علمی ومدعو ) :

کنترل لیست های پرداخت حق التدریس استادان ( مدعو وهیات علمی )

وتائید آنها جهت پرداخت

محاسبه ده درصد مالیات حق التدریس کلیه استادان در هر نیمسال

تحصیلی

تهیه گزارشهای مربوط به اضافه تدریس اعضای محترم هیات علمی

ومدرسین مدعو  واخذ مجوز پرداخت از مسئولین محترم دانشگاه .

بررسی واصلاح اطلاعات استادان در فایل ثبت اطلاعات نرم افزار سیدا 4

بررسی جدول امتیازات ارسالی از دانشکده ها و تعیین مبلغ یک ساعت حق التدریس استادان بررسی وپاسخ استعلام های دفاتر حراست وگزینش واحد در خصوص وضعیت استادان .

بررسی در خواست تدریس استادان مدعو جدید وارسال آن به گروههای

آموزشی مربوطه در دانشکده ها

محاسبه حق التدریس استادان بورسیه دکتری از تاریخ استادیاری آنها

واعلام مبلغ حق التدریس به اداره کل امور مالی جهت پرداخت

بررسی ابلاغیه اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی واعلام به

قسمت کارگزینی جهت محاسبه اضافه کاری

تهیه بخشنامه در خصوص ارسال حق التدریس ، پرونده استادان مدعو

ومدارک بیمه وارسال به دانشکده ها وپیگیری آنهاانجام کلیه مکاتبات

در خصوص حق الزحمه ها ، کسر تدریس ، اعلام ساعات تدریس اعضای

هیات علمی سایر واحدها و تهیه گزارش های مربوط به حق التدریس و

مکاتبات موردی با سازمان مرکزی.....

کنترل وارسال کلیه گواهی های تدریس مدعوین ونامه های حق الزحمه

پایان نامه ها به امور مالی

بررسی پرونده های ارسالی استادان مدعو از دانشکده های مختلف

جهت گزینش عمومی .

تهیه وتنظیم آمارها ولیستهای مدرسین مدعو به تفکیک های متنوع

جهت ارائه به قسمتهای مختلف دانشگاه

صدور کارت شناسایی p.v.c برای استادان مدعو .

تهیه وتنظیم فرم قرارداد حق التدریس  وفرم گزینش .

بررسی وپا سخ گویی به سوالات ودرخواست های تلفنی استادان.

 

الف) بررسی حق الزحمه پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی

ارشد و دکتری شامل:

     بررسی رعایت سقف مجاز تعداد پایان نامه های هر یک از

     اساتید

     بررسی عدم محاسبه تکراری پایان نامه ها

     بررسی پایان نامه هایی که با موضوعات مشابه و اشتراکی

     انجام شده است

     بررسی شهریه دانشجویان

     بررسی مرتبه دانشگاهی اساتید

     بررسی در صد متعلقه از شهریه دانشجویان به استاد

     بررسی صحت محاسبه

     تنظیم نامه لیستهای بدون اشکال و ارسال آنها به اداره کل

     مالی(پس از اخذ امضاء مدیران و معاونان محترم ذیربط  تماس

     با کارشناسان گروه ها در دانشکده ها در خصوص اصلاح

     لیستهای دارای اشکال و نهایتا" مکاتبه با دانشکده ها

     پیگیری گروههایی که نسبت به ارسال لیستهای حق الزحمه

خوداقدام ننموده اند.

ب ) بررسی لیستهای حق الزحمه کارآموزی ، سمینار ، آزمون جامع

و برگزاری امتحانات تبصره شامل:

      بررسی رعایت سقف مجاز تعداد کارآموزیهای هریک از اساتید

 بررسی عدم محاسبه تکراری کارآموزیها

 بررسی شهریه دانشجویان

 بررسی محاسبه یک سوم شهریه هر واحد کارآموزی دانشجویان

 بررسی صحت محاسبات .

 تنظیم نامه لیستهای بدون اشکال و ارسال آنها به اداره کل

  مالی ( پس از خذ امضاء )

  تماس با کارشناسان گروهها در دانشکده ها در خصوص اصلاح

  لیستهای دارای  اشکال و نهایتا" مکاتبه با آنها

  پیگیری گروههایی که نسبت به ارسال لیستهای حق الزحمه

  خود اقدام ننموده اند

چ ) ثبت امور محوله در دفتر اندیکاتور و شماره کردن نامه هایی

که حاوی اسناد مالی اساتید می باشند.

 خ ) کنترل لیست های پرداخت حق التدریس اساتید ( مدعو وهیات

علمی ) در 8 هفته اول ( علی الحساب ) وتائید آنها جهت پرداخت شامل:

     کنترل مبلغ یک ساعت حق التدریس

     بررسی ساعات تدریس موظف و غیر موظف اساتید هیات علمی

     بررسی ساعات تدریس اساتید مدعو

     بررسی صحت محاسبات

د ) کنترل لیست های پرداخت حق التدریس اساتید ( مدعو وهیات

علمی)در پایان ترم ( تسویه حساب ) وتائید آنها جهت پرداخت شامل: 

     کنترل مبلغ یک ساعت حق التدریس

     بررسی ساعات تدریس موظف و غیر موظف اساتید هیات علمی

     بررسی ساعات تدریس اساتید مدعو

     بررسی صحت محاسبات

 ذ )  صدور گواهی اشتغال به تدریس مدرسین مدعو حق التدریسی

جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت امور خارجه براساس نیاز

ودرخواست آنها شامل:

1- کنترل نیمسال تحصیلی

2- کنترل ساعات تدریس

ز)  تهیه گزارشهای مربوط به اضافه تدریس اعضای محترم هیات

علمی ومدرسین مدعوحق التدریسی واخذ مجوز پرداخت آنها از

مسئولین محترم دانشگاه .

ژ)  بررسی درخواست های مجوز تدریس مدرسین مدعو حق

التدریسی جدید شامل:

1- بررسی مدارک ارسالی از گروههای آموزشی

2- ارسال مدارک به منطقه 8  جهت اخذ مجوز

 س) بررسی جدول امتیازات ارسالی از دانشکده ها و تعیین

مبلغ یک ساعت حق التدریس استادان و ابلاغ آن پس از تصویب

ریاست محترم دانشگاه شامل:

1- بررسی امتیازات بر اساس مدارک ارسالی از گروهها

2- تعیین مبلغ یک ساعت حق التدریس

3- ابلاغ مصوبات به گروههای آموزشی

ش ) تهیه و تنظیم آمارهای استادان مشغول به تدریس ، حق

التدریس پرداختی و ساعات کسر ومازاد تدریس دریک نیمسال تحصیلی .

ص) انجام کلیه مکاتبات درخصوص حق الزحمه ها، مصوبه های

حق التدریس ، کسرتدریس اعضای هیات علمی ، مجوز تدریس و غیره .

ض) بررسی نامه های ارسالی از دفتر حراست شامل:

     استعلام از دانشکده ها درخصوص مشخصات استادان مورد نظر

      اعلام اطلاعات ارسالی از دانشکده ها به دفتر حراست.

ط) بررسی در خواست تدریس استادان مدعو وارسال آن به

گروههای آموزشی مربوطه در دانشکده ها.

ظ)محاسبه حق التدریس استادان بورسیه دکتری از تاریخ استاد

یاری آنها واعلام مبلغ حق التدریس به اداره کل امور مالی جهت پرداخت .

ع) برگزاری کلاسهای دانش افزایی برای اعضای هیات علمی واحد .

غ) تکمیل فایل ثبت اطلاعات اساتید مدعو در سیستم سیدا 4 .

ف) تمهید مقدمات گزینش عمومی اساتید مدعو  ( تکمیل و تنظیم

پرونده ها ، تشکیل جلسات )

ق ) اعلام اسامی استادان گزینش شده به دانشکده ها