اداره کارگزینی هیات علمی

اداره کارگزینی هیات علمی

رییس اداره کارگزینی هیات علمی

نام ونام خانوادگی : 

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی : 

 

کارگزین ( مسئول بیمه ورفاه )

نام ونام خانوادگی : مهناز جوکار

رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

 

 

کارگزین ( مسئول ترفیعات )

نام ونام خانوادگی : بهناز بهنام

رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شرح وظایفاداره کارگزینی هیات علمی:

اخذ استعلام از دفتر حراست ، تنظیم وصدور احکام انتصاب مسئولین اجرائی دانشگاه،

صدور احکام کارگزینی ( تغییر ضریب ریالی حقوقی ، برقراری حق تاهل ، برقراری حق اولاد ، برقراری حق الزحمه سرپرستی ، انتقال ، ماموریت ، احتساب پایه ، فوق العاده ها وغیره ) وارسال آن به مبادی مربوطه،

مکاتبات و ابلاغ آخرین تغییرات ماهیانه حقوق ومزایای اعضای هیات علمی به امور مالی و ذیحسابی،

کنترل وتائید کلیه لیست های مالی وحقوق ودستمزد مربوط به اعضای هیات علمی،

تهیه وتنظیم آمارها ولیست های اعضای هیات علمی به تفکیک های متنوع جهت ارائه به قسمت های مختلف دانشگاه،

جمع آوری اطلاعات، تنظیم مدارک و پرونده های اعضای هیات علمی جهت طرح درجلسه های هیات انتظامی بدوی ، صدور صورتجلسه مربوطه، صدور ابلاغ ها و اعلام های رای ، دریافت تقاضاهای تجدید نظر ومکاتبات مربوط به هیات تجدید نظر با سازمان مرکزی دانشگاه،

انجام تسویه حساب ومحاسبه مطالبات اعضای هیات علمی که به دلایل مختلف رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد،

صدورکارت شناسایی P.V.C برای اعضای هیات علمی،

مکاتبات مربوط به تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمی با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی،

صدور انواع گواهی سابقه کار وگواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت امور خارجه براساس نیاز و درخواست اساتید،

ارسال بخشنامه ها ومکاتبات مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی از طریق دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی،

تهیه وتنظیم انواع گردشکارها وخلاصه وضعیت اعضای هیات علمی جهت ارائه به مسئولین محترم دانشگاه،

 

تهیه گزارش های مربوط به کارگزینی ومکاتبات موردی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی،

بررسی و اقدام درخواست های تغییر وضعیت همکاری، انتقال، ماموریت وغیره مربوط به اعضای هیات علمی،

برگزاری کارگاههای آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی،

بررسی و پاسخ گوئی به سوالات و درخواست های تلفنی اعضای محترم هیات علمی،

 

هماهنگی و مکاتبه با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور اسکان اعضای هیات علمی در تعطیلات نوروزی،

دریافت برگ انتخاب واحد و نامه شهریه ترمی بورسیه ها و کنترل و ارسال نامه های پرداخت به امور مالی،

انجام کلیه مکاتبات بورسیه ها اعم از استعلام وضعیت تحصیلی و درخواست مدارک تحصیلی و غیره ،

ارسال مدارک مربوط به فراغت از تحصیل بورسیه ها مشمول نظام وظیفه و تقاضای استفاده از طرح خدمت و انجام بقیه امور آنان،

برگزاری جلسات کمیته منتخب و بررسی و تصویب موارد ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به آزمایشی و آزمایشی به قطعی،

 

تمدید تقاضای مرخصی بدون حقوق وارسال آن به سازمان مرکزی پس از موافقت مسئولان واحد،

دریافت تقاضای مرخصی استعلاجی و انجام اقدامات مربوطه ( قطع و برقراری حقوق و مزایای متقاضیان )،

مکاتبات با منطقه هشت درخصوص مجوز مرخصی بدون حقوق برای متقاضیانی که بیش از حد تعیین شده خواهان دریافت مرخصی می باشند،

مکاتبه با سازمان مرکزی درخصوص بازگشت از مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مکاتبه با امورمالی درخصوص بازگشت از مرخصی استعلاجی،

مکاتبات با دانشکده و امور مالی درخصوص استعلام وام ها قبل از درخواست مرخصی بون حقوق،

ثبت مرخصی ها و غیبت ها و ماموریت های اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی در کارتکس بطور ماهیانه،

بررسی بازخرید مرخصی سالیانه اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی،

کنترل گزارشهای حضور و غیاب کلیه گروههای آموزشی دانشکده ها و تطبیق آن با لیست حقوق و مزایا بطور ماهیانه،

مکاتبات با دانشکده ها درخصوص عدم ارسال بموقع گزارش حضور و غیاب اعضای هیات علمی،

مکاتبات با دانشکده ها درخصوص اعلام صلاحیتهای عمومی بصورت ( قطعی / پیمانی ) که از سوی دفتر استخدام هیات علمی  سازمان مرکزی ارسال شده است،

پیگیری گزینش عمومی اعضای هیات علمی از دفتر گزینش واحد وسازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

پیگیری صلاحیت های علمی اعضای هیات علمی که صلاحیت آنان تاکنون واصل نشده است،

مکاتبات با دانشکده ها درخصوص اعلام نتایج صلاحیتهای علمی،

محاسبه و تنظیم جداول کسرکاری روسا ، معاونین ، مدیران گروههای آموزشی مدیران ستادی واحد جهت استحضار ریاست واحد به طور ماهیانه،

ارسال وام های خرید مسکن، ضروری، صندوق، ودیعه مسکن، اتومبیل و مابه التفاوت وام ودیعه مسکن به امورمالی،