مدیرکل آموزش

مدیرکل آموزش                                                     

نام ونام خانوادگی : سوزان امامی پور   


   

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سوزان امامی پور

رشته: روان شناسی

مرتبه علمی: دانشیار پایه19

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر اداره کل امورآموزشی

نام ونام خانوادگی : ابوالفضل سرابی

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : دیپلم