مدیردفتربرنامه ریزی ونظارت وسنجش

 

نام ونام خانوادگی : بهزاد فزونی واجارگاه

رشته تحصیلی : جغرافیای روستائی - برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

مدرک تحصیلی : دکتری

ایمیل behzad1240@yahoo.com

 

                                                                                        

اطلاعات تحصیلی:

_ کارشناسی:  جغرافیا ی انسانی برنامه ریزی روستایی

_ کارشناسی ارشد:  جغرافیای انسانی برنامه ریزی روستایی

_ دکتری : دکتری تخصصی جغرافیای  روستایی برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

اطلاعات پژوهشی:

 • نقش خانه های دوم در گردشگری روستایی (مطالعه موردی لواسان)
 • نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصادی روستایی(مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)
 • نقش توانهای محیطی در توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده ahp (مطالعه موردی :بخش دیلمان شهرستان سیاهکل
 • پهنه بندی اقلیم گردشگری جزیره قشم با استفاده از شاخص tci
 • برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز گرمی با استفاده از روش scs
 • نقش اطلاع رسانی فرهنگی در جذب گردشگر و بهبود اقتصاد کشور
 • مقاله انگلیسی

   International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS)

MANUSCRIPT ACCEPTANCE LETTER

 

سوابق اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی:

 • مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت و سنجش دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی از سال 94 تا کنون
 • مسئول اداره خدمات دانشجویی دانشکده ادبیات
 • مسئول دفتر ریاست واحد تهران مرکزی
 • عضو ستاد برگزاری آزمونها
 • دستیار دبیر ستاد اجرائی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی سال 96 دانشگاه آزاد استان تهران
 • نماینده معاونت آموزشی و عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده
 •  نماینده معاونت آموزشی واحد در سازمان سنجش و آموزش کل کشور
 • شرکت در سمینار هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار و مسئولین حفاظت آزمون در برگزاری آزمون سراسری.

تخصص کاری و دوره ها:

 • امورمربوط به تصویب رشته های تحصیلی
 • امور مربوط به ارزشیابی اساتید
 • امور مربوط به برگزاری آزمون های دانشگاهی و استخدامی
 • امور مربوط به  غیبت و جبرانی حق التدریس اعضای هیات علمی 

فعالیتهای فرهنگی:

عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو فعال بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فعالیت های آموزشی:

دریافت گواهینامه از سازمان سنجش و آموزش کل کشور

شرکت در سمینار هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار و مسئولین حفاظت آزمون در برگزاری آزمون سراسری

 

سوابق تدریس:

 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی از سال 89
 • تدریس دردانشگاه علمی و کاربردی

 • تدریس در دانشگاه پیام نور.