معاونت آموزشی

                                

 

                                                                                                

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد سپهری

رشته: تاریخ وتمدن ملل اسلامی

مرتبه علمی: استاد پایه 25

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی

نام ونام خانوادگی : سعید نوروزی

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد