اطلاعیه

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۰ کد : ۱۵۰۰۳ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۷۶۹

استاد گرامی

جهت  تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای تسریع در ارسال لیست حق التدریس به امور مالی مدارک بیمه خود شامل (کپی دفترچه خدمات درمانی یا کپی حکم بازنشستگی یا کپی حکم و فیش حقوقی بیمه شدگان تامین اجتماعی به همراه کپی صفحه اول دفترچه بیمه و یا مدارک ایثارگری یا بیمه شدگان نزد سایر ارگان های بیمه گذار)  حد اکثر تا تاریخ 98/05/24 به آدرس پست الکترونیکی Bime.elmi@gmail.com  با ذکر کد همکاری و شناسه تدریس ارسال نمایند. سایرافراد فاقد بیمه نیز نسبت به اخذ کد بیمه با مدارک لازم از شعبه 1 بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایند و تصویر مدارک را ارسال نمایند.
بدیهی است کسانی که در این خصوص اقدامی انجام ندهند حق التدریس آن ها پرداخت نمی گردد و شخصا مسول آن خواهند بود.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد تهران مرکزی


( ۱۸ )