نوع خبر 
 
 cpm نیمسال دوم وتابستان 94-1393
شنبه 29 آذر 1393  13:10:31
 آیین نامه انتخاب ومعرفی دانشجویان نمونه
آیین نامه
چهارشنبه 12 اسفند 1394  15:45:11
 معارفه معاون حوزه آموزشی وتحصیلات تکمیلی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سه شنبه 19 آبان 1394  8:43:49
 تمدید زمان متاخرین و میهمانان
سه شنبه 12 بهمن 1395  8:53:17
 دفترچه ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای95
سه شنبه 23 شهريور 1395  12:1:28
 دفترچه ثبت نام مقطع کارشناسی ورودیهای 95
سه شنبه 9 شهريور 1395  12:2:39
 بخشنامه دوره تابستان 95-94
تابستان 95-94
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395  12:21:38
 معاونت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سه شنبه 29 دى 1394  11:4:32
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سه شنبه 15 بهمن 1392  8:29:20
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر